четвер, 11 березня 2021 р.

ІСТОРІЯ № 3 щодо першої письмової згадки про місто Золочів

На межі ХХ - поч. ХХІ ст. в архівах знайдено документ, датований 23 жовтня 1423 року. Тоді Золочів перейшов від родини Кердеїв до Яна Мєнжика.

Сам історичний документ написаний латиною на одному аркуші пергаменту. "Дожив" до наших днів і зберігається в Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, який подає заголовок документу:

Synowie Hrydka Kierdejowicz zamieniają Złoczów z Janem Mężykiem z Dąbrowy, podczaszym królewskim, na Rożyszcze, pozwalając mieszkańcom 4 wsi Mężyka korzystać z lasów należących do Pomorzan = Сини Хридека Кердейовича змінили Злочов з Яном Менжиком із Дамброви, королівського чашника, на Рожище, дозволивши жителям чотирьох сіл Менжики користуватися лісами, що належали Поморському народові.

Поринемо в історію.

1423 рік - місцева руська шляхта мала можливість зустрічі з королем Владиславом Ягайлом в Самборі, куди він прибув з двором на полювання. І саме тут був підписаний один цікавий документ про обмін селами між деякими шляхтичами.

Отже, про що там йдеться? Подамо ключові витяги з тексту:

"Ми Микола Свинка, Сигізмунд, Януш, Дмитро, Грицько і Петро уроджені брати, сини Грицька Кердейовича засвідчуємо..."

Далі іде текст про обмін з Яном Межиком з Дамброви сіл Золочева на Рожище. Нижче по тексту брати затверджують право

"брати і вивозити на свої будови і потреби дерево з лісів і гаїв нашого села Поморяни".

Датований документ п'ятницею, 23 жовтня 1423 р.

У дописі використано:
  • Золочівщина: минуле і сучасне: розвідки, спомини, публікації, пам'ятки, постаті [Текст] / упоряд. і ред. Микола Дубас. - Львів : Вид-во "Мс", 2006. - С. 29-52.
  • Мельник І. Місто під замком над Золочівкою [Текст] / Ігор Мельник // Галицька брама - 2007. - № 1-2 (145-146). - С. 3-7.
  • Шляхта руських земель 1350-1650 рр. Кірдеї // Шлях доступу: https://sites.google.com/site/slahtavkl/Altavet/k/kerdeie


Немає коментарів:

Дописати коментар