вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Книжкова полиця для краєзнавців # Відслонення Шашкевичіани / В. Горинь

Горинь В. Відслонення Шашкевичіани [Текст] : вибр. шашкевичезн. студії / Василь Горинь ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Наук. тов-во ім. Т. Г. Шевченка, Шашкевич. комісія. - Львів, 2017. - 416 с.
Книжка є підсумковим комплексним зібранням студій в ділянці шашкевичезнавства, що реалізувалися у результаті багатьох творчих пошуків автора як співголови Шашкевичівської комісії (проведення наукових читань, видання збірників праць, публікація окремих розвідок тощо). З'ясовується роль Маркіяна Шашкевича, членів "Руської Трійці" в національному відродженні Галичини, значення їх діяльності та творчості у розвитку нової літератури на західноукраїнських землях. Із позицій історико-літературного і компаративістського вимірів осмислюються ідейно-естетичні засади художньої спадщини галицьких романтиків, окреслюється їх історіософська і фольклористична концепція, лінгвістичні починання авторів "Русалки Дністрової" - першої в Західній Україні книжки українською народною мовою.

Видання прислужиться науковцям, викладачам, аспірантам і студентам-гуманітаріям, учителям-словесникам та широкому колу читачів. 

Немає коментарів:

Дописати коментар