неділя, 25 лютого 2018 р.

Видатні постаті Золочівщини. Бурак Ярослав

Бурак Ярослав - видатний український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки України (1982 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1975 р.) та премії ім. М. М. Крилова НАН України (1999 р.).


З 1953 року і до останніх своїх днів працював у Національній Академії наук України. Головний напрям наукової діяльності - математичне моделювання й оптимізація в механіці зв’язаних полів.

Ярослав Йосипович Бурак народився 15 березня 1931 року в селі Підгородне Золочівського району Львівської області. Після закінчення Золочівської середньої школи у 1948-1953 рр. навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка на фізико-математичному факультеті, який закінчив із відзнакою, отримавши спеціальність - механіка. Упродовж 1953-1955 рр. працював інженером у лабораторії фотопружності Інституту машинознавства і автоматики Академії наук України. В 1955-1958 рр. навчався в аспірантурі при Львівському політехнічному інституті.

В аспірантурі Я. Й. Бурак займався узагальненням класичних моделей деформування призматичних стержнів в умовах поперечного згину. За результатами цих досліджень у 1960 році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Науковий доробок Я. Й. Бурака склав 16 наукових монографій, 450 iнших наукових публікацій, 5 авторських свідоцтв про винаходи.

У 1970 році Я. Й. Бурак захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук. У 1976 році йому було присвоєно звання професора, а у 1985 році обрано членом-кореспондентом Академії наук України.

Я. Й. Бурак проводив велику науково-організаційну роботу. Упродовж 1969-1995 рр. очолював відділ теорії фізико-механічних полів, який був структурним підрозділом Фізико-механічного інституту АН УРСР, Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН України, а згодом - Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. З 1995 року завідувачем цього відділу є учень Ярослава Йосиповича, доктор фізико-механічних наук, професор Гачкевич О. Р. 
З 1995 року і до останніх днів свого життя Я. Й. Бурак був науковим керівником Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України. Тривалий період він був заступником голови спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України (1977-2011 рр.). Був членом Президії Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України і Європейського механічного товариства «Euromech», членом paди Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України, дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, головним редакторром фахового наукового збiрника «Фiзико-математичне моделювання та iнформацiйнi технологiї», входив у редколегії журналів «Математичні методи і фізико-механічні поля», «Машинознавство», «Вісник Львівського університету» та «Волинський математичний вісник».

Плідну наукову та науково-організаційну роботу Я. Й. Бурак успішно поєднував з педадогічною діяльністю. У різні роки він навчав студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Бyв заступником завідувача, а потім завідувачем спільної з ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України кафедри математичного моделювання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серед учнів Ярослава Йосиповича - 9 докторів та 39 кандидатів наук. Завдяки плідній праці Я. Й. Бурака, його колег та учнів, у Львові було створено наукову школу з проблем континуально-термодинамічного моделювання та оптимізації нелінійних локально нерівноважних систем.

За заслуги в розвитку науки, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво, підготовку наукових кадрів і виховання студентської молоді Я. Й. Бурак неодноразово був відзначений урядовими нагородами та почесними грамотами Президії НАН України. У 2006 році за особливі заслуги перед українським народом Ярослав Йосипович Бурак був нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України.

Немає коментарів:

Дописати коментар